Privacy

Deze privacy verklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese Privacywet, oftewel de AVG. Omdat wij op Amsterdam Next gebruik maken van o.a Google Analytics en statcounter worden er automatisch gegevens verzameld van bezoekers. Onderstaande tekst is gemaakt op basis van de privacy generator op veiliginternetten.nl en een persoonlijke aanvulling.

Persoonsgegevens
Amsterdam Next verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen direct of indirect deze persoonsgegevens en/of IP adres, dit kan zijn omdat je je registreert op onze site voor bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, omdat je ons een email stuurt waar je gegevens in staan.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Locatiegegevens, Gegevens over jouw activiteiten op onze website. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk). Internetbrowser en apparaat type

De meeste gegevens worden automatisch door google verzameld je naam en email worden bewaard als je reageert onder een post of je inschrijft voor de nieuwsbrief. Alle andere informatie wordt simpelweg geregistreerd door Google Analytics en derden. Je kunt je overigens zelf afmelden voor de nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@AmsterdamNext.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Amsterdam Next verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Amsterdam Next volgt niet zelf jouw surfgedrag over verschillende websites, wel kun je bijvoorbeeld op een link klikken naar een webwinkel waar je gedrag op de website van deze derde wordt gevolgd. Amsterdam Next heeft hier geen invloed op.
Amsterdam Next verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
vosgesparis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amsterdam Next verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Amsterdam Next blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Amsterdam Next gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Studio Dees gevestigd aan de D. Greinerstraat 54 1019 CV Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring